Tilsyn

Download tilsynserklæring for skoleåret 2023/2024 her  >>

Tilsynet ved skolen varetages dels af den tilsynsførende, som skolens forældre vælger, dels af forældrene selv. Man er som forælder velkommen til at deltage i undervisningen hele året rundt – det er dog altid en god ide at kontakte lærerne i forvejen.

 

Forældremøder

På årets forældremøder tages relevante emner op, der vedrører den daglige undervisning. Efter møderne evalueres diskussionerne på lærermøder, og konklusionerne deles mundtligt med bestyrelsen.

 

Skole-hjem-samtaler

Alle skolens forældre indkaldes mindst én gang om året til en samtale. Her drøftes både børnenes trivsel, faglige udvikling og andre aspekter af betydning for samarbejdet mellem skolen og hjemmet. I 0. klasse finder samtalen sted som et hjemmebesøg, mens samtalerne for 1.-9. klasse afholdes på skolen.

 

Generalforsamlingen

På skolens generalforsamling indgår årets “tilsynsdrøftelse” i bestyrelsens beretning og kan føre til yderligere drøftelse i skolens forældrekreds. Det er også her den tilsynsførende fremlægger tilsynsrapporten for det pågældende skoleår.

Tilsynserklæringen for skoleåret 2024/2024 kan læses her  >>

 

Nuværende tilsynsførende

På nuværende tidspunkt udføres tilsynet af Kirsten Meisner, som er skolens certificerede tilsynsførende. Hun deltager flere gange i løbet af skoleåret i undervisningen og afholder samtaler med elever, personale og ledelse.

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5