Skolens udvalg


 

Fundraisingsudvalg

 

 • Formål: Igangsætter processen omkring fundraising i forhold til strategiudvalgets arbejde. Kontakte forældre, som har tilbudt at hjælpe med ansøgningerne til fonde.
 • Tovholder: Bestyrelsen
 • Medlemmer: Anne, Lene og Henrik

 


 

Strategiudvalg

 

 • Formål: Udvalget har til formål at sikre et beslutningsgrundlag for bestyrelsen vedrørende den langsigtede udvikling af Grejs Friskole. Herunder muligheder for finansiering af/tilskud til udviklingsarbejde og udvidelse.
 • Tovholder: Karina Mellin Døssing
 • Medlemmer: Janus, Aleksander, Henrik og Karina

 


 

Budgetudvalg

 

 • Formål: Udvalget har til formål at holde et samlet overblik over både skolens økonomi og situationen på længere sigt. Eksempelvis i forbindelse med optagelse af lån, større investeringer, rådføring med revisor og bank m.m.
 • Tovholder: Karina Mellin Døssing
 • Medlemmer: Asger, Jakob og Karina

 


 

Udvalg for fælles forældremøde

 

 • Formål: Udvalget har til formål at arrangere det fælles forældremøde – herunder tema, indhold, booke foredragsholder(e), udarbejde PR, annoncere i ugeseddel og på ForældreIntra, byde velkommen på aftenen, arrangere fællessang med skolens personale samt beskrive erfaringer og uploade disse til bestyrelsens intranet.
 • Tovholder: Anne og Henrik

 


 

Rengøringsudvalg

 

 • Formål: Udvalget er ansvarlig for planlægning og afvikling af forældrerengøring i weekenderne. Koordinerer ekstra opgaver med Bonnie Gude.
 • Tovholder: Sanne Baungaard

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5