Optagelse af elever

 

0. klasse

Man kan til enhver tid efter barnets fødsel skrive sit barn op til en plads på Grejs Friskole. Det gør man ved at henvende sig til skolens kontor. Bemærk at opskrivningen ikke garanterer en plads på skolen. Endelige indskrivning op optagelse finder sted i september/oktober måned forud for det år, barnet skal starte i skole.

 

Procedure

Processen frem til optagelsen er som følgende:

  1. Efter sommerferien året før skolestarten skal alle på ventelisten tilkendegive, om de stadig ønsker at være skrevet op. Skolen sender en mail ud.
  2. I september/oktober indkaldes forældrene til de 20 første børn på ventelisten til informationsmøde og en individuel samtale.
  3. På baggrund af den individuelle samtale sker den endelige optagelse.
  4. Efterfølgende opkræves et depositum på 1500 kr. Når det er indbetalt, er optagelsen til skolestart endelig.

 

Venteliste

Elever som ikke er blandt de 20 første tilbydes en plads på venteliste.

 

Søskendegaranti

Yngre søskende til børn, der allerede er elever på skolen, har fortrinsret til optagelse i 0. klasse fra skoleårets begyndelse. Det forudsætter dog, at yngre søskende er opskrevet på skolens opskrivningsblanket senest 1. august to år før skolestart. Ved senere opskrivning opskrives søskende efter almindelige optagelsesregler, hvor ”først til mølle-princippet” gælder.

Administrativt anskues søskende som børn med fælles bopæl eller minimum én fælles forældre.

 


 

1.-9. klasse

Børn der flytter til eller ønsker skoleskift kan optages løbende, hvis der er ledige pladser i den aktuelle klasse.

Optagelsen sker ved at henvende sig til skolen og aftale tid for besøg og samtale.

Hvis der ikke er ledige pladser i den ønskede klasse, tilbydes man en plads på venteliste.

 

Procedure

  1. Optagelse til eksisterende klasser starter med en samtale med skoleleder og klasselærer.
  2. Derefter er eleven på besøg en uge.
  3. Besøget evalueres med elev, forældre og klasselærer inden en evt. optagelse.

 

Vi forbeholder os ret til af pædagogiske årsager at omgå ”først til mølle-princippet”. Årsagen kan f.eks. være den aktuelle trivselssituation i klassen.

 

Søskende

Søskende, der søger optagelse til eksisterende klasser tilbydes ikke fortrinsret, men opskrives på venteliste som alle andre.

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5