Årets gang

Download Årets Gang på Grejs Friskole 2023/2024  >>

 

Hvad sker der i løbet af et skoleår?

I Årets Gang finder du vigtig information om samarbejde, forventninger og kommunikation mellem skole og hjem.

Der er også en oversigt over skolens mange begivenheder og arrangementer i løbet af skoleåret, så du kan se, hvad der kommer til at ske, og i hvilken grad det involverer forældre såvel som børn.

Du er altid er velkommen til at kontakte skoleledeleren eller skolens bestyrelse, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget.

 

Vigtige generelle informationer  >>

Skoleårets begivenheder og arrangementer  >>

 

 


 

 

Vigtige generelle informationer

 

Forældreopgaver

“Forældreopgaver” er en oversigt over fordelingen af forældreopgaver på de forskellige klassetrin i løbet af et skoleår.
Forældreopgaver er udsendt til alle via Forældreintra, men kan også findes her >>
I dokumentet kan I også læse uddybende kommentarer til klassernes opgaver.

 

Forældres deltagelse i undervisningen

Forældre er altid velkomne til at være med til morgensamling og undervisning. Kun på årets allerførste skoledag vil klasselærerne gerne have deres klasse alene uden forældredeltagelse. Hvis I gerne vil være med i undervisningen, er det en god ide at aftale det med klassens lærere på forhånd.

 

Computer og brug af mobiler, tablets mv.

Vi henviser til reglerne for brug af diverse skærme i vores afsnit om digitale medier.
Elevernes mobiltelefoner ligger som udgangspunkt i skoletasken i skoletiden. I kan ringe til skolens kontor, hvis I skal have fat på jeres barn.

 

Forældreintra

Forældreintra bruges til kommunikation mellem skole og hjem. Her opslås informationer om møder,
arrangementer og andet, og forældre kan gennem Forældreintra skrive til lærerne, hinanden og skolens ledelse. Det er nødvendigt at tjekke Forældreintra jævnligt for at holde sig ajour. Vi har en forventning om, at I kigger der mindst et par gange ugentligt. Hvis kommunikationen er vigtig eller kræver hurtig handling, bruger vi telefonen og opfordrer til, at I gør det samme.

 

Ugesedlen

Hver fredag opslås Ugesedlen på Forældreintras opslagstavle. Ugesedlen er en bred orientering om arbejdet i klasserne, livet på skolen og kommende begivenheder. Ugesedlen giver mulighed for at følge med i stort og småt på skolen. Vi forventer, at I holder jer orienteret ved at læse Ugesedlen hver uge, da der også gives praktiske informationer om ændringer i skema, dagsprogrammer for fagdage, emneuger o.a.

 

Fravær

Hvis børnene er syge, bedes I ringe eller sende en sms og give skolen besked. Der skal ringes/ sendes sms til skolens SFO på tlf: 44 12 21 98 mellem 6.30 og 8.00. Det er vigtigt for os at være orienteret om, hvorfor eleverne er fraværende.
Hvis eleven skal have fri uden for ferier og fridage, skrives til klasselæreren via beskedsystemet i Forældreintra. Ved forespørgsel om frihed ud over nogle enkelte dage kontaktes skolelederen.

 

Frilæsningsbøger

Da skolen ikke har et skolebibliotek, opfordrer vi kraftigt til, at I selv sørger for at få lånt frilæsningsbøger til deres børn på folkebiblioteket. Dansklæreren kan altid give tips og gode råd samt informere om læseniveauet.

 

Kontakt til ansatte

Ansatte kan kontaktes i beskedsystemet i Forældreintra. Klasselæreren kan desuden kontaktes via telefon og sms. Den hurtigste og mest direkte kommunikation er et telefonopkald, og det er oftest det bedste og mest effektive middel til at få løst et problem. Vær opmærksom på at sms´er ikke bør indeholde personfølsomme oplysninger.

 

Madpakker og spisestund

Eleverne har brug for masser af energi i skolen. Derfor skal en god og sund madpakke tilpasset barnets behov og skoledagens længde med i tasken. Klasselæreren spiser med klassen hver dag og forsøger at skabe en hyggelig ramme omkring spisningen. Hvis eleven ikke spiser op, kommer den overskydende mad med hjem i madkassen, så I derhjemme kan tilpasse madpakkens størrelse og se, hvad der er populært at have med.

Vi holder skole uden søde sager i hverdagen, men slik og kage er ved festlige lejligheder noget, der deles med hele klassen.


Vi henviser til vores Principper for kost og måltider >>

 

Fagdage

I løbet af skoleåret ligger der flere fagdage. De er jævnt fordelt hen over skoleåret.
Fagdagene har et fagspecifikt eller tematisk indhold. Fagdagene kan foregå på skolen eller indeholde ekskursioner ud af huset. Det kan derfor forekomme, at der bedes om forældrekørsel.
Mandag til torsdag er undervisningen på sådanne dage som udgangspunkt placeret i tidsrummet kl. 8.15-13.15 og fredage kl. 8.15-12.15. SFO´en vil være åben.

 

Morgensamling

Skoledagen starter med morgensamling og sang kl. 8.15. I er meget velkomne til at deltage.

 

SFO

Skolens SFO er for elever i 0.-3. klasse. Fra 4. klasse tilbyder vi et 2-dages modul. Der kan vælges to faste dage, hvor man kan opholde sig i SFO´ens åbningstid både morgen og eftermiddag og benytte SFO´ens tilbud.

SFO´en er åben mandag til torsdag fra 6.30-16.30 og fredag fra 6.30-16.00.

Elever fra 4. klasse og op må gerne opholde sig på skolen efter skoletid, men er uden opsyn fra skolens personale.

 


 

 

Skoleårets begivenheder og arrangementer

 

August

 

Første skoledag

Første skoledag er en særlig dag på Grejs Friskole. Dagen starter som næsten alle dage på skolen naturligvis med morgensamling, men først kl. 9.00. Herefter tager lærerne eleverne med ud i klassen, mens forældrene samles til rundstykker og kaffe. Lærerne vil gerne sige goddag til alle børnene uden, at I forældre er i klassen.

Efter velkomst i klasserne har eleverne fra 7. klasse arrangeret aktiviteter for resten af eleverne.
Dagen sluttes med et kæmpe lagkagebord for alle. Når alle klasser har været forbi det lækre kagebord, er I også velkomne til at gå forbi lagkagebordet og få et stykke kage. Vi finder det naturligt, at børnene i 0. klasse har forælder/forældre med denne dag, men alle forældre er naturligvis velkomne til denne festlige startdag.

Alle har fri kl. 12.15. SFO´en er åben.

Dagen er en kort dag, så hver familie må vurdere, om en lille madpakke er nødvendig. Skal man blive i SFO, anbefales det at have en madpakke med.

 

Skoleven

Skolen har tradition for, at alle elever i 0. klasse får en skoleven fra 4. klasse.
De store elever hjælper de mindste med at falde til og blive trygge på skolen.

 

Forældremøde (august/september)

Der afholdes forældremøde i alle klasser i starten af skoleåret.
På forældremødet informerer dansk- og matematiklærer om planerne for årets arbejde. Et bestyrelsesmedlem vil også sige noget om arbejdet i bestyrelsen. I vælger forældrerepræsentanter, der koordinerer og planlægger klassens arrangementer og opgaver i skoleåret i henhold til aktivitetshjulet. Det er vigtigt, at I kommer, og at alle elever er repræsenteret ved dette forældremøde. Der kan arrangeres flere forældremøder i skoleåret efter behov. I 4.-9. klasse afholdes forældremøder i samarbejde med SSP, Vejle.

 

September

 

Lejrskole

I uge 37 afholdes lejrskole for 0.-6. klasse samt 7.-9. klasse. Turenes længde og destination for de enkelte klasser er forskellig og afhænger af klassetrin. På forældremødet aftales det med klasselæreren, om der er behov for at bede om forældrehjælp til fx transport, madlavning, oprydning mm. Det er vigtigt, at I informerer skolen om særlige forhold omkring jeres barn. Det kan være barnet har hang til hjemve, døjer med allergi mv. Sammen kan vi aftale, hvordan vi håndterer det, og hvilke hensyn og støtteforanstaltninger vi sammen kan iværksætte. Det er muligt, vi beder om jeres hjælp, hvis problemet er for stort til, at læreren selv kan håndtere det. Vi har fx tidligere haft forældre til at komme og overnatte på overnatningsstedet, hvis barnet har hjemve, eller forældre, der har sørget for specialkost til barnet med allergi. Vores udgangspunkt er, at vi ved fælles hjælp og indsats håndterer udfordringerne og giver det enkelte barn en sejr. Har jeres barn behov for medicin under lejrskoleopholdet, skal der udfyldes en medicinseddel, der afleveres på kontoret.

De dage i uge 37, klasserne ikke er på lejrskole, tilbringes sammen med klasselæreren. Man arbejder typisk med et tema, der relaterer sig til lejrskolen. Skoletiden er i disse dage fra 8.15-13.15 og SFO´en er åben. I ugen efter lejrskolen vil klasserne på skift fortælle om deres lejrtur til morgensamlingen.

 

Arbejdsfredage

Arbejdsfredagene arrangeres af forældre til børn i 0. og 4. klasse. Alle opfordres til at deltage, men arrangør-forældrene forventes at deltage på arbejdsdagene. Arbejdsdagene foregår på skolen, og arbejdet består i vedligehold eller udbygning af skolens inventar og arealer såvel inde som ude. Som noget nyt afholdes det fredag eftermiddag/aften. Arbejdet udføres i en hyggelig atmosfære, og der spises fælles aftensmad med tid til en snak med andre forældre. Der afholdes 2 arbejdsfredage i løbet af skoleåret 23/24 (efterår og forår).

 

Indskrivningsmøde

I september afholdes der indskrivnings- og orienteringsmøde for forældre til elever i den kommende 0. klasse.

 

Oktober

 

Fagdag

Denne dag bliver i år d. 6. oktober. Undervisningen er fra 8.15-13.15. SFO´en er åben.

 

Motionsdag

Vi deltager i Skolernes motionsdag, som altid afholdes fredag inden efterårsferien. Vi løber en rundstrækning på cirka 2 km, og så tæller vi det samlede antal tilbagelagte kilometer sammen til sidst. I er meget velkomne til at løbe med.
Skoledagen er fra 8.15-12.15. SFO´en er åben.

 

Efterårsferie

I uge 42 er både skolen, og SFO´en er lukket.

 

November

 

Samtaler

Der afholdes i perioden november-januar forældresamtaler om barnets faglige standpunkt og trivsel.
Til samtalen, hvor der er afsat 30 minutter, vil klasselæreren og matematiklæreren deltage.
Inden samtalen får alle elever et samtaleark med hjem, som danner udgangspunkt for samtalen. Det er vigtigt, at I involverer jer, drøfter samtalearket med jeres barn og møder op til samtalen.

I 0. klasse kommer klasselæreren på besøg i hjemmet. Hjemmebesøget ligger i løbet af november/december og har ca. en halv times varighed.

 

Emneuge

I uge 44 har vi emneuge for 0.-6. klasse. 7. klasse arbejder med Edison, mens 8. og 9. klasse i denne uge arbejder med projektopgave.
Mandag til torsdag er skoledagene fra 8.15-13.15, og fredag er fra 8.15-12.15. Vær dog opmærksom på, at skoledagenes længde og tiderne kan blive ændret, når ugen og aktiviteterne er endelig planlagt.
Alle dagene er SFO´en åben.

 

Terminsprøver

I uge 46 har 9. klasse terminsprøver mandag til onsdag.
I uge 47 har 8. klasse terminsprøve i deres valgfag torsdag og fredag.

 

Juleklip

Juleklippedagen afholdes d. 29. november. Vi klipper julepynt og sørger for, at skole og klasser bliver julepyntet. Det er en hyggelig dag, hvor både I forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage.
0.-3. klasse klipper julepynt fra 8.30-12.45 og har herefter fri. SFO´en er åben.
4.-9. klasse har almindelig undervisning fra 8.30-10.00 og klipper julepynt fra 10.30-13.45.

 

December

 

Lucia

Omkring d. 13. december (alt efter hvilken ugedag, Lucia falder på) laver 2. klasse til morgensamlingen Luciaoptog for resten af skolen. Det er en festlig og stemningsfuld start på dagen i decembermørket, og forældre til børn i 2. klasse er naturligvis særligt velkomne denne dag.

 

Børnenes julefrokost

D. 18. december holder vi en rigtig julefrokost for alle eleverne. Hver klasse forbereder og tilbereder en ret til frokosten. Elevrådet laver bordplan, så eleverne bliver blandet årgangsmæssigt ved bordene. Lærerne serverer julemaden, så der er ikke behov for den store madpakke denne dag. Husk at informere klasselæreren, hvis der er fødevarer jeres barn er overfølsom over for.
Skoledagen er fra 8.15-13.30. SFO´en er åben.

 

Juleafslutning

D. 19. december holder vi juleafslutning. Vi mødes til sædvanlig tid og går til julegudstjeneste i Grejs Kirke. Efterfølgende holder vi klassehygge på skolen og slutter af med fælles samling.
Skoledagen er fra 8.15-12.15. SFO´en er åben.

 

Juleferie

20. december-2. januar holder vi juleferie. SFO´en er åben d. 20-22. december. Se i øvrigt ferieplanen på skolens hjemmeside.

 

Januar

I januar måned er der travlhed på skolen med forældresamtaler samt forberedelse til teaterugerne i februar.

 

Februar

 

Teateruger

I uge 5 og 6 arbejder vi med at sætte en teaterforestilling op. Skolen emmer af liv, mens scenen bygges op, kostumer konstrueres, replikker øves og musik indstuderes. Alle elever og ansatte deltager i teaterugerne, som kulminerer med aftenforestillinger i Kulturcenteret (vejledende tidsplan: 18.00-20.00) over to dage d. 7. og 8. februar. I kan købe billetter til én af aftenernes forestillinger.
Der afholdes generalprøve onsdag d. 7. februar om formiddagen for Paddehatten (børnehave) og bedsteforældre. Herudover har vi en ekstra forestilling for bedsteforældre torsdag d. 9. februar om formiddagen.

Skoledagene er mandag til torsdag fra 8.15-13.15 og fredag d. 3. februar fra 8.15-12.15.
Fredag d. 9. februar møder vi først kl. 9.00, men SFO´en er naturligvis åben til sædvanlig tid. Vær opmærksom på, at mødetiderne er vejledende og kan ændre sig, når planlægningen af ugen er helt på plads. I givet fald informeres der om det via ugeseddel og Forældreintra.

 

Vinterferie

I uge 7 er skolen og SFO´en er lukket.

 

Fastelavn

Når fastelavn falder efter uge 7, har vi en tradition med at holde fastelavnsfest med tøndeslagning, udklædning, fastelavnsboller, kattekonger og dronninger og alt, hvad der ellers hører til. Alle er udklædte.

I år holder vi fastelavnsfesten d. 22. februar i tidsrummet 8.15-12.15, hvorefter alle elever har fri. SFO´en er åben.

 

Marts

 

Fælles forældremøde

Bestyrelsen inviterer hvert år til et fælles forældremøde. Indholdet er forskelligt fra år til år, men relaterer sig på forskellig vis til skolen. Det er en inspirerende aften, hvor vi mødes og ser på skolen, pædagogikken, værdierne og indholdet i et lidt større perspektiv.

 

Cafésamtaler 7. – 9. klasse

I marts afholdes cafesamtaler for forældre og elever i 7.-9. klasse. Cafesamtalerne er korte briefinger fra faglærerne, og de omhandler udelukkende elevens faglige ståsted i de enkelte fag.

 

Påskeferie

23. marts – 1. april er der påskeferie. SFO´en er åben d. 25.-27. marts.

 

 

 

April

 

Generalforsamling (marts/april)

Inden udgangen af april skal der afholdes ordinær generalforsamling. Her fremlægger bestyrelse og ledelse beretninger om, hvad der er sket på skolen gennem det forløbne år og informerer om skolens fremtidsplaner. Der fremlægges regnskab og vælges bestyrelsesmedlemmer. Alle, der har børn på skolen eller er medlemmer af skolekredsen har stemme- og valgret, så generalforsamlingen er skolens højeste demokratiske myndighed. Her kan I altså være med til at præge skolens udvikling og indhold. Vi kan kun på det kraftigste opfordre til, at I deltager, – også selv om man er tilfreds med tilstandene på skolen. I givet fald giver man bestyrelse, ledelse og alle medarbejderne et skulderklap ved sit fremmøde. I år afholdes generalforsamlingen d. 4. april kl. 19-21.

 

8. klasses valgfagsdag

Hvert år har 8. klasse en valgfagsdag, hvor de har mulighed for at fordybe sig i deres praktisk musiske valgfag en hel dag. Denne dag bliver i år mandag d. 8. april.

 

Elevrådsdag

Elevrådet planlægger hvert år en dag for alle skolens elever. Dagen er fra 8.15-12.15. SFO´en er åben.

 

Arbejdsfredag – forår

Se beskrivelsen af arbejdsfredag under september.

 

Fagdag

I år har vi valgt at have en udeskoledag d. 26. april fra 8.15-13.15. SFO´en er åben.

 

Maj

 

9. klasse afgangsprøver (maj/juni)

I maj afholder vi de skriftlige afgangsprøver i 9. klasse. Prøvernes placering fastsættes af Undervisningsministeriet.
9. klasses mundtlige prøveperiode begynder i slutningen af maj.

 

8. klasses årsprøver/prøve i praktiskfagligt valgfag (maj/juni)

8. klasse har skriftlige årsprøver i slutningen af maj. Som noget helt nyt skal eleverne i 8. klasse til afgangsprøve i deres praktiskfaglige valgfag. Vi forventer, at denne prøve ligger i juni måned. Dog starter forberedelserne til denne prøve allerede i april måned.

 

Skoleudflugt

Hele skolen tager på en hel dags fælles udflugt. Det kan være både det faglige, det sociale eller trivsel, der står i centrum for turens mål og indhold. Oftest er det dog en blanding. Vi er afsted i tidsrummet 8.15-15.45. Tiderne er dog kun vejledende og kan ændre sig, når turen er endelig planlagt. Informationer om destination, tider og indhold kommer på ugesedlen.

 

9. klasses sidste skoledag

Umiddelbart inden afgangsprøverne holder 9. klasse sidste skoledag. De laver underholdning og konkurrencer for resten af skolen, dyster mod lærerne, er udklædte og slutter dagen af med at kaste flødekarameller og slik ud til alle øvrige klasser og elever. Festlighederne finder sted i tidsrummet  8.15 – 12.15.
0.-8. klasse følger deres skoleskema denne dag.

 

Juni

 

Idrætsdag

Hvert år afholder vi fælles idrætsdag. Vi har en tradition for at tage i Søndermarksskoven. Her er der O-løb og andre fælles aktiviteter som bl.a. arrangeres af 8. klasse.
Skoledagen er fra 8.15-14.30. SFO´en er åben.

 

Klasselærerdag

Torsdag før sommerferien er det klasselærerdag fra 8.15-13.15. I de mindre klasser bliver dagen arrangeret af klasselæreren. I de større klasser arrangeres dagen sammen med eleverne. Der kan forekomme forældrekørsel. SFO´en er åben.

 

Dimission

Der afholdes dimission for 9. klasse og deres forældre i Kulturcenteret torsdag d. 27/6 kl. 17-18.

 

Sommerfest

Dagen før skoleårets sidste skoledag (27. juni) inviterer bestyrelsen til sommerfest på skolen. Elever, forældre, søskende og ansatte mødes for at ønske hinanden en god sommer. I medbringer selv madkurven, og vi slår os sammen ned på plænen omkring skolen. Invitation og program for aftenen udsendes i foråret. Der kan være fællessang eller andet på programmet, og 8. klasse laver aktiviteter
og har ofte forskellige boder med salg af lækkerier til fordel for deres lejrskole.

 

Sidste skoledag

Morgensamlingen på den sidste skoledag i skoleåret er tilegnet de, som rejser fra skolen, hvad enten det er lærere eller elever. Disse markeres og ønskes held og lykke i fremtiden. Der vil være hygge i klasserne, og til sidst samles vi i Gimle for at ønske hinanden en god
sommerferie. Skoledagen er fra 8.15-12.15. SFO´en er åben.

SFO´en er åben d. 1. juli – 5. juli, inden den holder ferielukket.

 

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5