Antimobbestrategi

 

Formål

Vi har på Grejs Friskole formuleret en antimobbestrategi, der formidler skolens forebyggende arbejde. I den kan du også læse de handleplaner, der træder i kraft i tilfælde af mobning.

Grundlag

Vores antimobbestrategi tager udgangspunkt i skolens idégrundlag, værdier og daglige tiltag. Den viser hvorfor og hvordan vi ønsker at interagere med hinanden på alle niveauer og på tværs af interessentgrupper (ansatte, elever, forældre mm).

Skolen bygger på N.S.F. Grundtvig og Chresten Kolds ideer og tanker om menneskelivet og undervisningen i børneskolen. Nøgleord er: Ligeværdighed, åbenhed, respekt for forskellighed, ansvarlighed og frihed for den enkelte under hensyntagen til fællesskabet.

Det er vigtigt for os, at der på skolen er et trygt og overskueligt miljø, der vokser ud af samarbejdet mellem forældre, lærere og børn. Skolen skal være et sted, hvor både børn og voksne kan trives og føle sig hjemme. Den skal være en ramme, der giver en tryg atmosfære og er med til at skabe oplevelser, glæde, nysgerrighed og gåpåmod.

 

 


 

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5