Priser

Skolepenge  
 0.-3. klasse1155 kr./md*
 4.-9. klasse1400 kr./md*
   
Søskende, rabat  
 2. barn i skolen50% af billigste takst
 3. barn i skolen75% af billigste takst
   
Lejrskolebetaling  
 0. – 1. klasse67 kr./md.*
 2. – 6. klasse103 kr./md.*
 7. – 9. klasse120 kr./md**
   
Rengøring 360 kr./md*
   
SFO 1150 kr./md*
   
DepositumAlle elever1500 kr.
   
* 11 måneder (august – juni)
** 9. kl. optjener herudover også selv penge til deres tur

 


 

Skolepenge

Skolepenge betales over elleve måneder, fra august til og med juni. Følgende takster er gældende pr. 1. aug. 2022:

  • 1. – 3. klasse:      1155,- kr. pr. md.      i elleve måneder (august-juni).
  • 4. – 9. klasse:      1400,- kr. pr. md.     i elleve måneder (august-juni).

 


 

Søskenderabat

Søskenderabat, andet barn i skolen:     50% af billigste takst.

Søskenderabat, tredje barn i skolen:     75% af billigste takst.  

 


 

Lejrskolebetaling

Betalingen for lejrskolen fordeles også over 11 måneder.

  • 0.-1. klasse:     47 kr. pr. md.
  • 2.-6. klasse:     83 kr. pr. md.
  • 7.-9. klasse:     100 kr. pr. md.

9. klasse optjener selv penge ved siden af betalingen til deres udlandstur.  

 


 

Rengøring

Ønsker man ikke at være aktiv i skolens rengøringsordning, så er prisen for rengøring per 1. august 2022:

  • 360,- kr. pr. md. i elleve måneder.

 


 

SFO

Takst pr. 1. august 2022:

  • 0. – 9. klasse:     1150,- kr.  pr. md.     i elleve måneder (august-juni).

 


 

Indeksregulering

Skolepengene indeksreguleres hvert år 1. august med ca. 2 %.  

 


 

Depositum

Når en elev starter på friskolen, skal der betales et depositum. Det gælder uanset hvilket klassetrin, eleven starter på. Depositum:     1.500,- kr. pr. elev. Det opkræves sammen med første opkrævning af skolepenge. Depositum tilbagebetales, når eleven er udmeldt af Grejs Friskole og eventuelle restancer er indbetalt.  

 


 

Opkrævning

Opkrævningen udsendes via Nets, og vi opfordrer alle hjem til at tilmelde sig PBS, så betalingen foregår automatisk. Betaling for lejrskoler, køb af sangbog mv. foregår på samme måde. Det fremgår af en given opkrævning, hvad betalingen dækker. Betales opkrævningen ikke rettidigt, opkræves et rykkergebyr på kr. 100,-. Håndtering af manglende betaling beskrives herunder.

 


 

Håndtering af manglende betaling

Vi prioriterer dialog og åbenhed i tilfælde af forsinket eller manglende betaling. Vi forstår, at livssituationer kan ændre sig, og kan man som forældre ikke opfylde sine økonomiske forpligtelser, så kontakt skolens leder for at lave en betalingsaftale.

Vores proceduren for manglende betaling er:

  • Efter en måneds manglende betaling eller overskridelse: Vi udsender første rykkermeddelelse med et rykkergebyr på 100 kr.
  • Efter to måneders manglende betaling eller overskridelse: Anden rykkermeddelelse udsendes med nyt rykkergebyr på 100 kr.

Skulle der mod forventning intet ske fra forældreside ved restance udover to måneder, vil skolens ledelse og/eller kasserer indkalde til en samtale. Målet med denne samtale er at aftale det videre betalingsforløb.

Hvis der efter denne samtale ikke betales, eller man slet ikke møder op til mødet, opsiges samarbejdet fra skolens side, og eleven kan ikke fortsætte på skolen.

Herefter overdrages sagen til Gældsstyrelsen, som vil stå for indkrævningen af restancen. 


 

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske inden den første med en måneds varsel. Det gælder både skole og SFO.  

 


 

Friplads

Fripladstilskud kan søges efter gældende regler. Lovgrundlaget og administrationsregler kan ses på www.fordelingssekretariatet.dk. Er der særlige hensyn, kan man kontakte skolen.  

 


 

Skolekredsen, kontingent

Medlemskab af skolekredsen giver ret til at deltage i skolens generalforsamling efter retningslinjer som fremgår af skolens vedtægter. Medlemsskabet er gratis for forældre til elever på skolen. For personer uden børn på skolen lyder kontingentet på 150,- kr. om året Skolen udsender giroindbetalingskort først på året.  

 


 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5