Vores SFO

Vores SFO holder til midt i skolens lille-afdeling og arbejder tæt sammen med skolen om børnenes trivsel.

De fleste børn i SFO`en går i 0. – 3. klasse, men ældre børn er også velkomne til at tilmelde sig.

Fra 4. klasse tilbyder vi et 2-dages modul. Tilbuddet er til dig, som gerne vil gøre brug af SFO’en, men ikke har behov for at være med alle dage.

Der vælges to faste dage, fx tirsdag og torsdag. De to dage kan man opholde sig i SFO både morgen og eftermiddag og gøre brug af de tilbud, der tilbydes de gældende dage. Herudover kan man bruge SFO’en på alle skolefridage, hvor SFO’en er åben. 

Vi aftaler dagene, som passer bedst efter ferien, når vi kender skoleskemaet, og børnene ved hvilke dage de evt. går til andre fritidsaktiviteter. Efterfølgende kan de faste dage ændres ved at meddele det til Janus. Ønsker man at melde tilbuddet fra, skal det meddeles til Janus eller Inge med en måneds varsel.  

Fra 4. klasse må børnene gerne opholde sig i Storeafdelingen efter skoletid under følgende forudsætninger. Ansvaret for børnene er forældrenes, da skolen ikke har afsat ressourcer til tilsyn. Følger børnene ikke skolens normale anvisninger, vil børnene blive sendt hjem. Derfor opfordrer vi til, at man gør brug af SFO-tilbuddet, hvis der er behov for tilsyn med ens barn efter skoletid. 

Alle børn fra 4. klasse er automatisk udmeldt af SFO’en, når vi når til 1. august, derfor skal I give besked til skolens kontor eller SFO-lederen, hvis I vil gøre brug af SFO’en efter 3. klasse.

Trygt og respektfuldt fællesskab

Vores mål er at skabe et trygt og respektfuldt fællesskab. I SFOen møder børnene nærværende voksne, der er tilgængelige og støtter dem i deres personlige og sociale udvikling. Vores holdning er, at børnene skal være i et trygt og overskueligt miljø, hvor der er plads til både fri leg og fælles aktiviteter.

 

 

 

Kendte ansigter

Flere af medarbejderne i SFOen arbejder også i skoledelen. Det har stor værdi for børnene, fordi de møder kendte ansigter, når skoledagen slutter og SFO-dagen begynder.

 

Vores hverdag

Hverdagen i SFOen er en blanding af at være ude og inde.

Der er legetøj, spil, kreative aktiviteter og områder, der lægger op til kendte lege, men der er også tiltag og arrangementer, som er tilpasset SFOens aktuelle børnegruppe.

 

 

 

Aktiviteter

De aktiviteter, børnene får tilbudt, kan være:

  • Boldspil og bevægelseslege i skolens fællessal eller i hallen.
  • Affaldsindsamling i nærmiljøet.
  • Kreativt hjørne, hvor vi arbejder med forskellige materialer og udtryk.
  • Bål og træarbejde ved skolens økobase.
  • Ture til bylivet i Vejle.

 

 

 

Årets højdepunkter

De årlige højdepunkter er:

  • Fejring af halloween.
  • SFO-MGP-fest med årets populære sange fra tv.
  • Afskedsfest for dem der stopper SFO efter 3. klasse.
  • Bag for en Sag” med besøg af bedsteforældre.

 

 

 

Løbende dialog

For at støtte op om et godt samarbejde med jer forældre, giver vi os naturligvis tid til korte snakke i hverdagen. Vi fortæller om børnenes dag i SFOen, og vi modtager og giver vigtige beskeder. Ønsker man en mere dybdegående samtale, finder vi et også et tidspunkt til det.

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5