Skolens bestyrelse

Ansvarsområder

En friskoles bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for:

 • at sætte og holde retningen.
  Skolebestyrelsen skal sikre, at skolens daglige aktiviteter og undervisning passer til skolens overordnede mål og visioner.
 • at love og regler overholdes.
  De skal sørge for, at skolens midler bruges rigtigt og i overensstemmelse med vedtægter, love og andre retsregler om frie grundskoler.
 • at der er styr på økonomien.
  Det er også bestyrelsen, der fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.
 • at vælge og ansætte skolens ledelse.
  Endelig står bestyrelsen for at ansætte og afskedige skolens ledelse samt fastansat pædagogisk personale.

 

Valg og sammensætning

Vores bestyrelse vælges på skolens generalforsamling og består af syv medlemmer, to suppleanter, tre ledelsesrepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. Medlemmerne vælges for en toårig periode, suppleanter for et år.

 

Møder

Ved det første, konstituerende møde nedsættes et forretningsudvalg, der i årets løb står for at planlægge bestyrelsesmøderne og udsende dagsordner. Bestyrelsen mødes cirka ti gange om året til aftenmøder, der løber fra kl. 19-22.

 

Forretningsorden

Du kan læse om den fulde procedure for valg, konstiturering, opgaver, arbejdsdeling og ansvarsområder i den forretningsorden, der er vedtaget for bestyrelsen >>

 

Kom med i et udvalg

Bestyrelsen ønsker at skolens forældre er med til at forme skolens udvikling, både når det gælder faglighed og pædagogik samt de fysiske rammer. Arbejdet på disse områder er derfor delvist organiseret i løbende udvalg, som alle forældre opfordres til at deltage i. Der er brug for mange forskellige kompetencer, så byd gerne ind. Se listen over aktuelle udvalg her  >>

 

Eller bedre endnu – stil op til bestyrelsen!

Overvejer du at stille op til skolebestyrelsen, men er ikke helt sikker på, om det er noget for dig? – Tag fat i et af bestyrelsesmedlemmerne, de svarer meget gerne på spørgsmål. Og det er også vigtigt at sige, at du ikke behøver at have erfaring med bestyrelsesarbejde. Der holdes et opstartsmøde med fokus på vores egen skole for alle nye bestyrelsesmedlemmer, og derudover kommer du også på et af FRISKOLERNEs bestyrelseskurser, der giver et grundigt indblik i bestyrelsesarbejde generelt. Alle medlemmer af forældre- eller skolekredsen kan stille op. Det er spændende arbejde, og jo flere forskellige kompetencer vi har i bestyrelsen, jo stærkere er den.

 

Mere information

Ønsker du at læse mere om bestyrelsesarbejdet på en friskole, så er FRISKOLERNE’s hjemmeside et godt sted at kigge, f.eks. siden Inspirationsmateriale til friskolens bestyrelse  >>

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5