Fag

Skolen har følgende fag på skoleskemaet: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, biologi, geografi, musik, håndværk og design, billedkunst, idræt, klassens time, fortælling og emnefag. Skolen underviser ikke i kristendomskundskab.

På skolen står undervisningen mål med de faglige krav, som gælder i Folkeskolen. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Fælles Mål Folkeskolen:   

DanskMatematikEngelsk
TyskIdrætFysik/kemi
BiologiGeografiHåndværk og design
BilledkunstMusik 

 

Skolens egen undervisningsplan

I fortælling, emnefag og klassens time har skolen sin egen undervisningsplan.  

 


 

Valgfag 7.-8. klasse

Eleverne vælger i slutningen af 6. klasse, hvilket obligatorisk valgfag de vil have i 7. og 8. klasse. De kan vælge mellem håndværk og design, billedkunst og musik. Skolen følger også Folkeskolens Fælles Mål i disse fag. 

Fælles Mål Folkeskolen, valgfag:   

Håndværk og Design

Billedkunst

Musik

 


 

Fortælling

I fortælling skal børnene stifte bekendtskab med det historisk-poetiske og det mystiske i menneskelivet. Fortælling er et dannelses- og oplevelsesfag.

Det bærende element er den mundtlige fortælling, der bl.a. skærper børnenes koncentrationsevne, sans for sammenhænge og evne til at lytte. Børnene oplever det forpligtende samvær, der er forbundet med det at lytte til og være sammen om en fortælling.

Fortælling er en del af vores friskoletradition, og alle klasser fra 0.-6. klasse har fortælling 2 x ½ time ugentligt.
I fortælletimerne fortæller lærerne bl.a. ud fra overskrifterne i nedenstående skema:

0.-1. klasse2.-3. klasse4.-5. klasse6. klasse
Det Gamle TestamenteDet Nye TestamenteGræsk mytologiFilosofi
Litteratur – gerne eventyrLitteratur – gerne eventyrOpdagelsesrejsendeDilemma
  Litteratur – gerne kanonforfattere 

 


 

Emne

0. -6. klasse

Faget ”Emne” er skemalagt fra 0. -6. klasse og dækker over en bred fagrække.

Emne indeholder elementer fra fagene: natur og teknik, historie, samfundsfag, biologi, geografi og religion. Der er særlig fokus på Udeskole.

 

7.-9. klasse

7. -9. klasse har ikke emne, men skemalagte timer inden for fagene: historie, samfundsfag, biologi og geografi.

 

Emne på skemaet

Emne ligger på onsdage fra 8.30 – 12.45. Klasserne arbejder enten alene eller med klassetrinnet under eller over. Når to klasser er samlet, kan der arbejdes med mange forskellige arbejdsmetoder og udtryk, ligesom det vil være muligt at nå ture ud af huset. Det kan f.eks. være ture ud for at undersøge lokaliteter, museumsbesøg, besøge et landbrug, en tur til stranden eller andet.

 

Emneperiode

En emneperiode varer fire til fem uger. På den måde vil hver elev møde seks til otte emneforløb i løbet af et skoleår.

Hvert år udarbejdes en emneplan, som sikrer, at alle fagene er repræsenteret på hvert klassetrin. Detailplanlægningen ligger hos det lærerteam, som er tilknyttet det pågældende emne. På skolens ugeseddel vil emnetimernes indhold blive meldt ud på forhånd.

 

Formål

Formålet med at undervise i emnefag frem for i de traditionelle orienteringsfag er, at give børnene større mulighed for fordybelse i et emne, samtidig med at de relevante fagområder kan inddrages i en tværfaglig undervisning.
Undervisningen i emne planlægges på en sådan måde, at undervisningens indhold følger en idé om, at børnene i de yngste klasser arbejder mest med de nære forhold, og efterhånden som børnene bliver ældre, udvides arbejdsområderne.

 


 

Klassens time

I klassens time er klassen samme med deres klasselærer. Her kan elever og lærere i fællesskab have fokus på klassens trivsel, drøfte aktuelle emner eller via aktiviteter styrke fællesskabet.

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5