Samarbejde på tværs

I løbet af skoleåret arbejder de enkelte klasser sammen i forskellige sammenhænge. Det sker blandt andet i faget ”emne”, hvor to til tre klasser kan arbejde sammen om et tema.

I forbindelse med vores emneuge og teaterprojekt arbejder eleverne på tværs af alle årgange.

I hverdagen samarbejdes der også på tværs i de enkelt fag. Det kan f.eks. være i dansk omkring grammatikken eller inden for et matematisk område.

Gennem samarbejdet opnår børnene flere muligheder for faglig udvikling: De kan, som de ældste elever, være rollemodeller for yngre elever og lære fra sig. Via samarbejdet på tværs lærer eleverne på skolen hinanden godt at kende og får flere sociale relationer.

Fysisk er skolen inddelt i lille- og storeafdelingen. Lilleafdelingen rummer 0. til 3. klasse samt skolens SFO. Storeafdelingen rummer 4.-9. klasse.

 

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5