Vores idegrundlag

Skolen bygger på N.S.F. Grundtvig og Chresten Kolds ideer og tanker om menneskelivet og undervisningen i børneskolen.

Nøgleord er: Ligeværdighed, åbenhed, respekt for forskellighed, ansvarlighed og frihed for den enkelte under hensyntagen til fællesskabet. Skolen hviler på et alment kristent grundlag og menneskesyn uden at være forkyndende.

 

Trygt og overskueligt miljø

Vi vægter et trygt og overskueligt skolemiljø, præget af samarbejdet mellem forældre, lærere, pædagoger og børn. Skolen skal være et sted, hvor både børn og voksne trives og føler sig hjemme.

 

At høre til et sted

Vi arbejder for, at børnene skal forstå, at de hører til et sted; i et lokalsamfund og i et fællesskab. Skolen skal være med til at lære børnene at forstå deres baggrund, historie og kultur. Grundstenen i dette er almen livsoplysning om menneskets vilkår, samfund, naturen og åndslivet.

 

Helhedssyn

Det faglige, det skabende og det fantaserende skal sammen være en del af den daglige undervisning i såvel de boglige som de praktisk-musiske fag. Vi arbejder for, at børnene bliver hele mennesker både med hjertet og forstanden. Trivsel og læring går hånd i hånd. På den måde skaber vi oplevelser, glæde, nysgerrighed og gåpåmod.

 

Levende undervisning

Vi vægter en personlig, og levende undervisning med elementer som fortælling, sang, musik og samtale. Emneuger, fagdage og lejrskole i løbet af skoleåret skaber ekstra mulighed for fordybelse og helheder. Vi forsøger at støtte det enkelte barn til at udnytte egne evner optimalt i tilegnelse af grundlæggende færdigheder.

 

En fælles opgave

Det er en fælles opgave at sikre en god skolegang, og vi forventer, at alle deltager aktivt i vores fælles skoleliv – også forældre. Det er kort sagt ikke nok bare at aflevere og hente sine børn og betale skolepenge. Forældre inddrages så meget som muligt, bl.a. gennem bestyrelsesarbejde, forældremøder, fælles arrangementer og arbejdsdage.

 

En fælles glæde

Det er også en fælles glæde at sikre en god skolegang. Og netop glæden ved sammen at styrke og udvikle vores skole og klæde børnene godt på til deres videre valg og liv, er fortsat det, der driver skolen og alle os, der støtter op omkring den.

 


 

Grundtvig-Kold

Du kan læse mere om den Grundtvig-Koldske tankegang her  >>

Children_5
Children_1
Children_2
Children_3
Children_1
Children_5
Children_4
Children_5
Children_1
Children_2
Children_4
Children_3
Children_4
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5
Children_5